ĐỘI NGŨ
ĐỘI NGŨ
ĐỘI NGŨ
ĐỘI NGŨ

Chúng tôi là một đội ngũ tích hợp có chuỗi văn phòng đại diện tại Hà Tiên, Phú Quốc, Tiền Giang, Sài Gòn cùng với mạng lưới đối tác phủ rộng trong khu vực. Chính yếu tố đa dạng này tạo cơ hội cho chúng tôi áp dụng vốn kinh nghiệm thực tiễn chuẩn quốc tế vào các dự án trên khắp miền nam.

Chúng tôi là một đội ngũ tích hợp có chuỗi văn phòng đại diện tại Hà Tiên, Phú Quốc, Tiền Giang, Sài Gòn cùng với mạng lưới đối tác phủ rộng trong khu vực. Chính yếu tố đa dạng này tạo cơ hội cho chúng tôi áp dụng vốn kinh nghiệm thực tiễn chuẩn quốc tế vào các dự án trên khắp miền nam.

Chúng tôi là một đội ngũ tích hợp có chuỗi văn phòng đại diện tại Hà Tiên, Phú Quốc, Tiền Giang, Sài Gòn cùng với mạng lưới đối tác phủ rộng trong khu vực. Chính yếu tố đa dạng này tạo cơ hội cho chúng tôi áp dụng vốn kinh nghiệm thực tiễn chuẩn quốc tế vào các dự án trên khắp miền nam.

Chúng tôi là một đội ngũ tích hợp có chuỗi văn phòng đại diện tại Hà Tiên, Phú Quốc, Tiền Giang, Sài Gòn cùng với mạng lưới đối tác phủ rộng trong khu vực. Chính yếu tố đa dạng này tạo cơ hội cho chúng tôi áp dụng vốn kinh nghiệm thực tiễn chuẩn quốc tế vào các dự án trên khắp miền nam.

Saigon

8 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh

Saigon

8 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh

Saigon

8 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh

Saigon

8 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh

Tiền Giang

40 Mạc Tử Hoàng, p. Bình San, Hà Tiên, Kiên Giang

Tiền Giang

40 Mạc Tử Hoàng, p. Bình San, Hà Tiên, Kiên Giang

Tiền Giang

40 Mạc Tử Hoàng, p. Bình San, Hà Tiên, Kiên Giang

Tiền Giang

40 Mạc Tử Hoàng, p. Bình San, Hà Tiên, Kiên Giang

Kiên Giang

80 Hàn Mạc Tử, p. Bình San, Hà Tiên, Kiên Giang

Kiên Giang

80 Hàn Mạc Tử, p. Bình San, Hà Tiên, Kiên Giang

Kiên Giang

80 Hàn Mạc Tử, p. Bình San, Hà Tiên, Kiên Giang

Kiên Giang

80 Hàn Mạc Tử, p. Bình San, Hà Tiên, Kiên Giang

Trở thành
thành viên

Phantôn có văn hoá độc đáo, thân thiện và chia sẻ giá trị. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng sự thịnh vượng chung cho mọi người và môi trường, đặc biệt là cho đội ngũ nhân viên. Chúng tôi tin vào môi trường làm việc đa dạng và tích cực để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và chuyên môn.

Đam mê công việc

Doing meaningful work that makes a positive impact.

Thành tựu chung

Setting ambitious goals. When we succeed, we all win.

Quan hệ bền vững

Thinking and planning long term.

Tuyển dụng

Kĩ sư kết cấu

Full-time

Senior

Kĩ sư kết cấu

Senior

Full-time

Kĩ sư kết cấu

Full-time

Senior

Thiết kế nội thất

Part-time

Intern

Thiết kế nội thất

Intern

Part-time

Thiết kế nội thất

Part-time

Intern

Chưa tìm thấy vị trí tuyển dụng phù hợp?
Hãy kết nối với Phantôn nếu bạn muốn tham gia đội ngũ chúng tôi.

© 2024 Phantôn

Điều khoản

Vietnam

hello@phanton.design

© 2024 Phantôn

Điều khoản

© 2024 Phantôn

Điều khoản