OMA Barseria
OMA Barseria
OMA Barseria
OMA Barseria

LOẠI HÌNH

Nhà ở

TÌNH TRẠNG

Đã hoàn thiện

NĂM

2023

CHỦ ĐẦU TƯ

Anh An

DIỆN TÍCH

200 M2

ĐỊA ĐIỂM

Hồ Chí Minh

OMA Barseria

© 2024 Phantôn

Điều khoản

© 2024 Phantôn

Điều khoản

Vietnam

hello@phanton.design

© 2024 Phantôn

Điều khoản