ĐỘI NGŨ
ĐỘI NGŨ
ĐỘI NGŨ

Sáng tạo và đồng đội
là sức mạnh của chúng tôi

Sáng tạo và đồng đội
là sức mạnh của chúng tôi

Sáng tạo và đồng đội
là sức mạnh của chúng tôi

TRIẾT LÍ
TRIẾT LÍ
TRIẾT LÍ

Studio chúng tôi nảy sinh từ sự giao thoa giữa quan niệm truyền thống và hiện đại. Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của thế hệ mới mà còn cân nhắc sự cân bằng giữa xu hướng và sự tiếp cận dễ dàng.

Chúng tôi coi trọng việc kể câu chuyện về không gian sống, đặc biệt là thông qua kiến trúc và nội thất, với sự tôn trọng và chú trọng đến nhu cầu của khách hàng.

Studio chúng tôi nảy sinh từ sự giao thoa giữa quan niệm truyền thống và hiện đại. Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của thế hệ mới mà còn cân nhắc sự cân bằng giữa xu hướng và sự tiếp cận dễ dàng.

Chúng tôi coi trọng việc kể câu chuyện về không gian sống, đặc biệt là thông qua kiến trúc và nội thất, với sự tôn trọng và chú trọng đến nhu cầu của khách hàng.

Studio chúng tôi nảy sinh từ sự giao thoa giữa quan niệm truyền thống và hiện đại. Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của thế hệ mới mà còn cân nhắc sự cân bằng giữa xu hướng và sự tiếp cận dễ dàng.

Chúng tôi coi trọng việc kể câu chuyện về không gian sống, đặc biệt là thông qua kiến trúc và nội thất, với sự tôn trọng và chú trọng đến nhu cầu của khách hàng.

We are dreamers.
We are a team.
We are phantôn.

Studio chúng tôi được sinh ra từ bối cảnh giữa những quan niệm cũ mới đang chồng chéo lên nhau. Giữa những thế hệ chạy theo xu hướng và thế hệ không tiệm cận kịp sự phát triển quá nhanh này. Chúng tôi chọn cân bằng. Chọn lối đi riêng để kể câu chuyện về không gian sống.

Steve Phan

Sáng lập, Điều hành

Steve Phan

Sáng lập, Điều hành

Steve Phan

Sáng lập, Điều hành

Trúc Tôn

Sáng lập, Thiết kế nội thất

Trúc Tôn

Sáng lập, Thiết kế nội thất

Trúc Tôn

Sáng lập, Thiết kế nội thất

Trần Thắng

Kĩ sư

Trần Thắng

Kĩ sư

Trần Thắng

Kĩ sư

Trúc Huyền

Kiến trúc sư

Trúc Huyền

Kiến trúc sư

Trúc Huyền

Kiến trúc sư

Trở thành một phần của Phantôn. Chúng tôi luôn tìm kiếm.
Thực hiện các dự án ý nghĩa, tạo tác động tích cực.
Trở thành một phần của Phantôn. Chúng tôi luôn tìm kiếm. Thực hiện các dự án ý nghĩa, tạo tác động tích cực.

© 2024 Phantôn

Điều khoản

© 2024 Phantôn

Điều khoản

ĐỘI NGŨ

Sáng tạo và đồng đội là sức mạnh của chúng tôi

TRIẾT LÍ

Studio chúng tôi nảy sinh từ sự giao thoa giữa quan niệm truyền thống và hiện đại. Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của thế hệ mới mà còn cân nhắc sự cân bằng giữa xu hướng và sự tiếp cận dễ dàng.

Chúng tôi coi trọng việc kể câu chuyện về không gian sống, đặc biệt là thông qua kiến trúc và nội thất, với sự tôn trọng và chú trọng đến nhu cầu của khách hàng.

We are dreamers.
We are a team.
We are phantôn.

Studio chúng tôi được sinh ra từ bối cảnh giữa những quan niệm cũ mới đang chồng chéo lên nhau. Giữa những thế hệ chạy theo xu hướng và thế hệ không tiệm cận kịp sự phát triển quá nhanh này. Chúng tôi chọn cân bằng. Chọn lối đi riêng để kể câu chuyện về không gian sống.

Steve Phan

Sáng lập, Điều hành

Trúc Tôn

Sáng lập, Thiết kế nội thất

Trần Thắng

Kĩ sư

Trúc Huyền

Kiến trúc sư

Trở thành một phần của Phantôn. Chúng tôi luôn tìm kiếm. Thực hiện các dự án ý nghĩa, tạo tác động tích cực.

Vietnam

hello@phanton.design

© 2024 Phantôn

Điều khoản