232
232
232
232

LOẠI HÌNH

TÌNH TRẠNG

Đang thi công

NĂM

Year

CHỦ ĐẦU TƯ

DIỆN TÍCH

M2

ĐỊA ĐIỂM

232

© 2024 Phantôn

Điều khoản

© 2024 Phantôn

Điều khoản

Vietnam

hello@phanton.design

© 2024 Phantôn

Điều khoản