IB House
IB House
IB House
IB House

LOẠI HÌNH

Nhà ở

TÌNH TRẠNG

Đang thi công

NĂM

2023

CHỦ ĐẦU TƯ

Anh Nhân, Chị Hạnh

DIỆN TÍCH

300 M2

ĐỊA ĐIỂM

Cần Thơ

IB House

© 2024 Phantôn

Điều khoản

© 2024 Phantôn

Điều khoản

Vietnam

hello@phanton.design

© 2024 Phantôn

Điều khoản